Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia Parafialne na III Niedziele Wielkanocy   19.04.2015 r.  (290)

Do nabycia MARTYRIA  kwietniowa i kleryckie pismo „Cor unum”

Dzisiejsza niedziela nosi nazwę BIBLIJNEJ  ROZPOCZYNA TYDZIEN BIBLIJNY.  Temat Tygodnia: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” nawiązuje do przeżywanego roku duszpasterskiego.  Celem Tygodnia Biblijnego,  jest świętowanie obecności Pisma Świętego we wspólnocie parafialnej i wzbudzenie większego zainteresowania jego lekturą, w rodzinach jako spotkanie z żywym     słowem Bożym na co dzień.  .

Dzisiaj na dodatkowej Mszy św. o 1300 będziemy się modlić o opiekę św. Krzysztofa dla kierujących pojazdami .

Bóg zapłać za ofiary złożone w niedziele Miłosierdzia Bożego na CARITAS diecezjalną.

W czwartek 23 kwietnia przypada uroczystość św. Wojciecha – głównego patrona Polski i naszej diecezji. W Ełku uroczysta procesja z relikwiami św. Wojciecha. Rozpoczęcie w kościele NSPJ w Ełku – godzina 1700 – Nieszpory, a następni procesja do katedry i uroczysta Msza św.

Bóg zapłać mieszkańcom Piask za wysprzątanie kościoła . Ponieważ przy ulicy  Kościuszki jest dość duże mieszkańców dlatego proszę o podzielenie się na trzy części. Na sobotę do sprzątania zapraszam mieszkańców pierwszej części.

Niech Boże błogosławieństwo będzie dla nas pomocą w dawaniu świadectwa o Zmartwychwstałym Chrystusie.

 

 

 

 

Królowo nieba , wesel się ,allelujaBo Ten, któregoś nosiła, allelujaZmartwychwstał jak powiedział, alleluja

Módl się za nami do Boga, alleluja.

V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja

R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się:Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna, SwegoPana Naszego Jezusa Chrystusa Świat uweselic raczył, daj nam prosimy,  abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję dostąpili Radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia Parafialne na II Niedziele Wielkanocy czyli Uroczystość  Miłosierdzia Bożego (280)

W II Niedzielę Wielkanocy obchodzimy uroczystość Bożego Miłosierdzia. Główne uroczystości odbędą się w Diecezjalnym Sanktuarium  Bożego Miłosierdzia w Ełku. Uroczystej Mszy św. o godz. 1500, poprzedzonej Koronka do Bożego Miłosierdzia, będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki. Wszyscy są zaproszeni do udziału w tej uroczystości.

Św. Jan Paweł II zapytany, jak się modli, odpowiedział: „Wypraszam Boże miłosierdzie dla całego świata” Natomiast Ojciec św. Franciszek zaprasza, aby głosić miłosierdzie Pana Boga wszędzie. Dlatego też w Uroczystość Miłosierdzia Bożego Biskup Ełcki zachęca , aby we  wszystkich kościołach, a szczególnie Sanktuariach naszej diecezji o godz. 1500 modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Ksiądz biskup zachęca również, aby w duchu papieża Franciszka „wyjść na ulice”, aby odmówić modlitwę, o którą prosił Chrystus św. siostrę Faustynę – Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zgromadźmy się na ulicach miast, przy blokach, w miejscach najbardziej uczęszczanych, przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych, a także w gronie rodzinnym. Niech to będzie świadectwo naszej wiary w Jezusa Miłosiernego .

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowe Święto Caritas  71 Tydzień Miłosierdzia. Ofiary złożone na tace w dniu dzisiejszym przeznaczone są na duszpasterstwo charytatywne naszej diecezji.

O godzinie 1500 w kościele KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Zapraszam serdecznie na to nabożeństwo. Zrezygnować z filmów czy innych rozrywek, aby  skorzystać z obfitości Bożego Miłosierdzia, które każdemu człowiekowi jest bardzo potrzebne.

W przyszłą niedzielę o 1300 Msza święta na rozpoczęcie sezonu motocyklowego.

Do sprzątania  , na sobotę zapraszam pierwsza część Piask ponieważ  nie przyszli sprzątać i kościół na dzisiejsza niedzielę jest nieposprzątany.

Ojciec posłał Syna, a Syn posyła nas. Idźmy i głośmy Jego Zmartwychwstanie, Jego zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Niech nas w tym umacnia Boże błogosławieństwo .

                                                                        

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  2015 r. (270)

Wszystkim naszym Parafianom i przybyłym do nas Gościom, życzę radości, pokoju ducha i chrześcijańskiego optymizmu. Niech radość paschalna sprawi, że staniemy się świadkami Zmartwychwstałego Pana! Niech radość poranka wielkanocnego dotrze do każdego ludzkiego serca.

Dziękuję za złożone życzenia świąteczne, dziękuję za dary przekazane z okazji święcenia pokarmów  i owoce  sobotę.. Dziękuję Wam za pamięć i modlitwę szczególnie w dniu kapłańskiego święta – w Wielki Czwartek.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy włączyli się w żywe uczestnictwo przeżycia Triduum Paschalnego. Za przygotowanie świątyni, grobu Pańskiego, jego wystrój  . Bóg zapłać wszystkim uczestnikom adoracji za to, że towarzyszyli Chrystusowi w Jego dziele odkupienia. Dziękuję za włączenie się w uświetnienie procesji rezurekcyjnej.

Jutro drugi dzień świąt. Składka przeznaczona jest na KUL.

Przyszła niedziela zwana też białą, przewodnią obchodzona jest jako Święto Miłosierdzia Bożego. Składka przeznaczona będzie na Caritas diecezjalną.

Dziękuję za sprzątnięcie kościoła mieszkańcom  Sajz na najbliższą sobotę proszę  pierwszą część mieszkańców Piask   .

Do nabycia przed kościołem Martyria i kleryckie pismo Cor unum

 

Cybula  Marta, panna zamieszkała Oracze , parafia tutejsza i

Cybula Tomasz, kawaler zamieszkały w Drygałach ul. Grunwaldzka  , parafia MB Częstochowskiej , zapowiedź druga.

 

Tomasz Surynt , stanu wolnego  zamieszkały Malinówka Wielka

i Julia Maslova ,stanu wolnego  zamieszkała w Niemczech, Oer-Erkenschwick, Kampstrasse    zapowiedź druga.

Radosne „Alleluja” jest dziś na naszych ustach i w naszych sercach. Niech ta radość wielkanocnego poranka dotrze do każdego ludzkiego serca. Niech będzie ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym w wieczności.


 

Ogłoszenia Parafialne na Niedzielę Palmową (260)

6 Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

2015-03-29

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Przeżyjmy go jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Przyciszmy, a może wyłączmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii.

 

Ostatnie już w tym roku nabożeństwo Gorzkich Żali dziś po Mszy św. o godz.1130.

Bóg zapłać za ofiary zebrane na kwiaty do grobu Pańskiego.

Zbiórka ministrantów w czwartek o godzinie  800

Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w środę o godzinie 1730

Chrzty dzieci w pierwsze święto o godzinie 1130.

Liturgia Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku w naszym kościele o godz. 1800.

Wielki Czwartek  jest dniem ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa.

Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Chrystusa. Jedyny dzień w roku, gdy nie sprawuje się ofiary Mszy św. Centrum liturgii stanowi adoracja krzyża, ucałowanie ran Chrystusa. W tym dniu obowiązuje post ścisły.

Wielka Sobota Wigilia Paschalna – poświęcenie ognia, paschału i wody chrzcielnej. Liturgię tego dnia rozpoczniemy o godz. 1900. Prosimy na ten dzień wziąć ze sobą świece. Są do nabycia paschaliki po 2 zł.

W obrzędach Triduum Paschalnego, tj. w nabożeństwach Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty obowiązkowo bierze udział młodzież gimnazjalna.

Adoracje Najświętszego Sakramentu: w Wielki Czwartek po nabożeństwie wieczornym do godz. 2100.

W Wielki Piątek adoracja od godz. 800, a po nabożeństwie wieczornym do godz. 2100.

Do adoracji Chrystusa w grobie wieczorem zapraszamy młodzież gimnazjalną, szkół średnich, a zwłaszcza młodzież pracującą i studiującą. (Dz. 57) „…Nowenna do Miłosierdzia Bożego,( którą mi kazał Jezus napisać i odprawiać przed świętem Miłosierdzia). rozpoczyna się w Wielki Piątek.

Obchodzący pierwsze piątki będą mogli przystąpić do spowiedzi i przyjąć Komunię świętą na wieczornej liturgii.

W Wielką Sobotę adoracja od godz. 800.  Po nabożeństwie wieczornym adoracja do godz. 2100.

Porządek adoracji: Pana Jezusa w ciemnicy adorują Róże Różańcowe i parafianie z poszczególnych miejscowości:

W Piątek Róże Różańcowe:

9 – 10 – Straduny

10 – 11 – Płociczno i Krokocie

11 – 12 – Miluki i Wityny

12 – 13 – Oracze

13 – 14 – Sajzy i Piaski

14 – 15 – Przytuły, Janowo, Rydzewo

15 – 16 – Malinówka i Sikory

16 – 17 – Chojniak

W Wielką Sobotę adoracja Chrystusa w Grobie Pańskim mieszkańcy poszczególnych miejscowości, rodzice wraz z dziećmi:

8 –   9 – ul. Kajki, Domki, Kościuszki

9 – 10 – Płociczno i Krokocie, Miluki

10 – 11 – ul. Nadrzeczna

11 – 12 – Wityny

12 – 13 – ul. Świerczewskiego i Słoneczna

13 – 14 – Oracze

14 – 15 – Piaski i Sajzy

15 – 16 – Chojniak

16 – 17 – ul. Mickiewicza, 1 Maja, Strażacka, Szkolna

17 – 18 – Malinówka, Sikory, Przytuły, Janowo, Rydzewo

18 – 19 – wszyscy inni, którzy nie mogli przyjść wcześniej

Ministranci przychodzą i adorują cały dzień wg własnego grafiku.

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę: w Stradunach o godz. 900 Serdecznie prosimy, aby  przychodząc do kościoła na poświęcenie pokarmów nie zapomnieć o najważniejszym, że jest to dom Boży, że trwa adoracja Chrystusa w grobie. Proszę o tym przypomnieć swoim bliskim, krewnym, zwłaszcza tym, którzy rzadko, a być może wcale nie chodzą do kościoła.

Poświęcenie pokarmów w poszczególnych wioskach:

930 – Wityny

940 – Oracze

1000 – Piaski

1015 – Sajzy

1100 – Sikory

1115 – Malinówka

1130 – Przytuły

1145 – Janowo

1200 – Chojniak

1240 – Krokocie

1300 – Płociczno

1320 – Miluki

Procesja rezurekcyjna w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 700. Proszę mężczyzn do niesienia krzyża, figury Zmartwychwstałego, baldachimu i sztandarów, kobiety do chorągwi. Proszę przygotować dziewczynki z klas 3, 4 i 5 do niesienia poduszek, a z klas 1 i 2 do sypania kwiatów w bieli. Proszę zatroszczyć się o to by dziewczynki miały co sypać! W ustawieniu procesji proszę o pomoc osoby, które zajmowały się tym w ostatnich latach. Do niesienia różańca proszę młodzież. Przed i po procesji proszę stosować się do wskazówek osoby kierującej procesją.

Bóg zapłać za posprzątanie kościoła pierwszej części mieszkańców Sajz, na święta proszę o posprzątanie drugą część Sajz.

 

19 kwietnia Msza święta na rozpoczęcie sezonu motocyklowego o godzinie 1300

 

Zapowiedzi przedślubne:                                                                                                                                                                        Mikołajczyk Bogdan, kawaler zamieszkały Kopijki par. Wiśniowo Ełckie                                                i Bielecka Anna, panna zamieszkała Oracze           –   zapowiedź druga.

Cybula  Marta, panna zamieszkała Oracze , parafia tutejsza i

Cybula Tomasz, kawaler zamieszkały w Drygałach ul. Grunwaldzka  , parafia MB Częstochowskiej , zapowiedź pierwsza.

 

Tomasz Surynt , stanu wolnego  zamieszkały Malinówka Wielka

i Julia Maslova ,stanu wolnego  zamieszkała w Niemczech, Oer-Erkenschwick, Kampstrasse 31  zapowiedź pierwsza

 

 

Do nabycia kwietniowy numer miesięcznika MARTYRIA.

Na ten czas szczególnej refleksji nad miłością Boga do nas, miłością aż po krzyż, niech Boże błogosławieństwo umacnia nas w tym, abyśmy w całym rozgardiaszu przedświątecznym nie zagubili istoty świąt wielkanocnych. Proszę pozdrowić chorych i starszych, którzy nie mogą z nami tutaj dziś się modlić. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.

Szczęść Boże!

 

Komentowanie jest wyłączone