Sobota – 21 sierpnia 2021 r. Wspomnienie św. Piusa X, papieża

16.00 – Ślub

17.00 – Za + Roberta Baltruszę

19.30 – Malinówka: Za + Kazimierza Osieckiego ( gregorianka )