Wtorek – 31 sierpnia 2021 r.

17.00 – Za + Bożenę Podleś – int. od Mieszkańców bloku nr 16