Niedziela – 5 grudnia 2021 r. – II Niedziela Adwentu

  9.00 za + Irenę i Kazimierza Malinowskich i + z rod. Malinowskich

11.30 ­– za + Zofię Skawińską – int. od Ireny Korol

17.00 – za + Wincentego Nikonowicza