Piątek – 10 grudnia 2021 r.

17.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące