Piątek – 17 grudnia 2021 r.

17.00 – za + Jadwigę Łada – int. od Sąsiadów