Poniedziałek – 20 grudnia 2021 r.

17.00 – za + Zdzisława Kantorowskiego, + rodziców Władysława Kantorowskiego i żonę Stefanię Kantorowską z d. Gosiewska