Środa – 8 grudnia 2021 r.
– uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

17.00 – za + Wincentego Nikonowicza – int. od sąsiadów z Wityn

17.30 – za + Józefa Dawidowskiego – int. od uczestników pogrzebu