1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Uroczystość Bożego Ciała. To święto pierwszy raz obchodzono w 1246 roku, a w 1317 roku ustanowiono je dla całego Kościoła. W Polsce to święto obchodzimy od 1320 roku – 702 lata. Uroczystość Bożego Ciała obchodzi się w czwartek po Uroczystości Najświętszej Trójcy.

 

  1. Jutro wspomnienie św. Brata Alberta i rozpoczęcie Oktawy Bożego Ciała.

 

  1. Nabożeństwo czerwcowe: codziennie po wieczornej Mszy Świętej.

 

  1. Msze Święte w Boże Ciało są dwie: o godzinie 10.00 dla wszystkich: dla całej Parafii. Dla chorych, dla tych którzy dzisiaj muszą pracować i dla tych którzy nie mają możliwości być na głównej uroczystości, będzie Msza Święta o godzinie 18.00.

 

  1. Na tablicy ogłoszeń wywieszone są zapowiedzi przedmałżeńskie. Gdyby ktoś znał przeszkody do zawarcia małżeństwa pomiędzy tymi osobami, proszony jest o poinformowanie o tych przeszkodach Proboszcza w Kancelarii Parafialnej.

 

  1. Dziękuję za ofiary złożone dzisiaj na tacę.

 

  1. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i przebieg Uroczystości Bożego Ciała. Dziękuję za przygotowanie 4 ołtarzy, za przyozdobienie domów na trasie procesji i za porządki na trasie procesji. Dziękuję wszystkim którzy wzięli udział w procesji. Dziękuję za przyjęcie Komunii Świętej w dzisiejsze święto. Przyjęcie Komunii Świętej jest najważniejszą częścią naszego dzisiejszego Świętowania. Dziękuję w dzisiejsze święto tym, którzy nie opuszczają Mszy Świętej w niedziele i święta. Dziękuję w sposób szczególny tym, którzy starają się codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej. Dziękuję Panu Szafarzowi Krzysztofowi, Panu Organiście Tomaszowi, dziękuję Ministrantom i Asyście Procesyjnej. Dziękuję wszystkim, którzy sprzątają kościół i ozdabiają go kwiatami w ciągu całego roku. Dziękuję za materialne wsparcie, za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne: bez tych waszych ofiar funkcjonowanie Parafii i kościoła byłoby niemożliwe: dziękuję za to, że to rozumiecie i dziękuję za waszą ofiarność.

 

 

 

Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzę, Niech przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej w Komunii Świętej umacnia naszą miłość, wiarę i nadzieję.