1. Dzisiejsza niedziela to 15 niedziela w Kalendarzu Liturgicznym Kościoła.

2. W sobotę święto św. Marii Magdaleny;

3. Msze Święte w lipcu i w sierpniu w kościele w Stradunach: – w dni powszednie od poniedziałku do piątku o godz. 19.00; – w sobotę o godz. 18.00; – w niedzielę o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 19.00; Msze Święte w lipcu i w sierpniu w kaplicy w Malinówce
– w sobotę o godz. 19.00;

4. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Paweł Stypułkowski, kawaler, zam. w Milukach, parafia w Stradunach i Natalia Szulc, panna, zam. w Reglu, parafia w Regielnicy. Kto by wiedział o przeszkodach do zawarcia tego małżeństwa – powinien o nich powiadomić Proboszcza w Kancelarii Parafialnej.

5. Dziękuję serdecznie za ofiary złożone dzisiaj na tacę. Dziękuję za ofiary indywidualne na potrzeby Parafii.

6. Nasza Parafia otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w naszym kościele. Wyrażam wdzięczność za pomoc w uzyskaniu tej dotacji Wójtowi naszej Gminy Panu Tomaszowi Osewskiemu, Pani Senator Małgorzacie Kopiczko i Panu Posłowi Jerzemu Małeckiemu. Wysokość dofinansowania 980 tysięcy zł.

7. Ośrodek Lasów Państwowych w Malinówce chce zatrudnić 2 Panie do podawania posiłków i do prac porządkowych. Gdyby były Panie poszukujące takiej prace proszę o zgłaszanie się do Kierownika Ośrodka w Malinówce.

8. O posprzątanie kościoła w sobotę o godz. 9.00 proszę mieszkańców Stradun z ul. Nadrzecznej 14. Za wczorajsze posprzątanie kościoła i za kwiaty do kościoła dziękuję serdecznie mieszkańcom Stradun z ul. Nadrzecznej nr 13.

9. Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności + Marcin Broniszewski z Oracz. Polecajmy Go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …

Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzę miłej niedzieli, zdrowia, Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej.