1. 3 stycznia Anna Drejer
2. 5 stycznia Zofia Gilun
3. 3 lutego Jan Kosowski
4. 19 lutego Zofia Szumska
5. 24 lutego Henryka Metelska
6. 5 marca Zenon Konecko
7. 8 marca Oliwia Bartoszewicz
8. 9 marca Teresa Stypułkowska
9. 21 marca Grażyna Wądołowska
10. 17 kwietnia Marian Chludziński
11. 27 kwietnia Bożena Kieda
12. 28 maja Czesława Januszewicz
13. 29 czerwca Zdzisław Grodzki
14. 20 lipca Agnieszka Kamińska
14. 15 sierpnia Teodor Łoniewski
16. 17 sierpnia Wanda Słowikowska
17. 25 sierpnia Stefania Kulikowska
18. 30 września Jan Stalonczyk
19. 5 października Stanisław Petlarski
20. 18 października Stanisława Kiecko
21. 29 października Władysława Czerepko
22. 7 listopada Irena Klemarewska
23. 21 grudnia Krystyna Kulesza
24. 23 grudnia Daniela Krzywicka
25. 24 grudnia Ignacy Powichrowski
26. 29 grudnia Marian Drejer
       31 grudnia Papież Benedykt XVI